Naše chovatelská stanice IMMANITAS vznikla v roce 2008 a založila ji naše první fenka irského vlkodava Floriana Aarkas Eden, která se dožila 10 let a 9 měsíců. Do vlkodavů jsem se zamilovala v mých 14 letech, když jsem je poprvé viděla na výstavě. Tehdy jsem si řekla, že jednou budu i já vlastnit tohoto úžasného, krásného obra. Byla jsem z nich unešená. Jak jsou velcí, tak jsou jemní. Začala jsem číst různé články, prohlížet stránky chovatelských stanic, stránky klubu, zjišťovala jsem, jak se o ně správně starat, co všechno potřebují, jak se k nim chovat, aby naše spolužití bylo na obou stranách spokojené. Dne 21.4.2007 jsem si přivezla své první štěňátko jménem Flo. A jak už to bývá, u jednoho vlkodava nikdy nezůstane. Vlkodavy jsou skvělí společníci, přizpůsobují se majitelům. Pokud je sportovec, sportují s ním. Jsou to chrti a podle toho mají i kondici. Pokud ale můžou ležet na gauči, nebudou protestovat, milují děti a nesnáší samotu.
Po Flo jsme si nechali štěně Stacy, k nim a po nich postupně přibývali další. Blíže se o nich dozvíte v sekci "Psi/Dogs".  
Naším cílem je odchov zdravých, silných a povahově skvělých a přátelských psů. Naši pejsci jsou pravidelně vyšetřováni na srdce, štěňátka odchází do nových  domovů řádně odčervená, očkovaná, vyšetřená na jaterní zkrat, čipovaná s Europasem. S majiteli se snažíme zůstávat v kontaktu a těšíme se každé zprávě, jak se jim daří. Samozřejmostí je doživotní chovatelský servis.Our kennel IMMANITAS was founded in 2008 by our first female Irish Wolfhound Floriana Aarkas Eden, who lived for 10 years and 9 months. I fell in love to the wolfhounds if I was 14 if I first saw them at the dog show. Then I told myself that once I will own this wonderful, nice giant. I was excited about them. As they are great, they are nice. I started reading various articles, browsing the sites of the kennels, the site of the club, finding out how to handle them properly, what they needed, how to behave, that our cohabitation was satisfactory on both sides. On April 21, 2007 I brought my first puppy named Flo. And as it happens, one wolfhound will never stay.
IW´s are great companions, adapting to owners. If he is an athlete, they are sporting with him. They're sighhounds, and they're fit. But if they can lie down on the couch, they will not protest. They love children, and hate solitude.
After Flo we left a puppy named Stacy, and then other too. You can see more about them in the "Dogs" section.
Our goal is the breeding of healthy, strong and nature-friendly dogs. Our dogs are regularly examined for their hearts, puppies go to new homes properly dewormed, vaccinated, examined for hepatic shortness, chips with Europas. We try to keep in touch with the owners and we look forward to every message of how they are doing. Of course there is a life breeding service.


 
Tvorba stranek pro chovatele